dodeeidea.com
กว่า 3 ปี ในการทำงานด้านออกแบบเว็บไซต์และเขียนโปรแกรม ดูแลเว็บไซต์ให้ลูกค้า,ปรับปรุงแก้ไข,เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลา ให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ลุกค้าได้รับประโยชน์จากการมีเว็บไซต์มากที่สุด ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเว็บไซต์และทำงานออกแบบเว็บไซต์ให้ดีที่สุด

เป้าหมายที่ตั้งไว้ :
  • เป็นที่ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์
  • เป็นบริษัทที่มีความพัฒนาก้าวหน้าเกี่ยวกับเว็บไซต์อยู่ตลอด
  • เป็นบริษัทที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้,ซื่อตรงต่อลูกค้า

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท :
บริษัท ดูดีไอเดีย จำกัด
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ) :
DODEEIDEA CO.,LTD.
ก่อตั้งเมื่อ :
20 พฤษภาคม 2552
ที่อยู่ :
111 หมู่ 1 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ :
091-8390018 , 083-2959214
ประเภทธุรกิจ :
ผู้ให้บริการงานทางด้านอินเตอร์เนต

ประเภทของบริการ

ออกแบบเว็บไซต์ด้วย HTML,CSS,JQUERY,PHP
ออกแบบกราฟฟิค
บริการจดโดเมนและให้เช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์
เขียนโปรแกรมระบบภายในเว็บไซต์ แอพลิเคชั่น
ดูแลเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์