ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์ การทำงาน และระบบของเรา

หลังจากตกลงรับงาน เซ็นสัญญา และชำระเงินงวดแรกเป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัทจะให้ลูกค้าได้ทำการพูดคุยถึงรูปแบบเว็บไซต์ที่ต้องการ ขั้นตอนนี้ลูกค้าจำเป็นต้องเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน เช่น รูปแบบเว็บที่ต้องการ โปรแกรม-ระบบที่ต้องการภายในเว็บไซต์ จัดเตรียมรูปภาพ ข้อมูลต่างๆที่ต้องการให้ใส่ภายในเว็บไซต์ของท่านค่ะ

เมื่อพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆเป็นที่เรียบร้อย บริษัทจะเริ่มดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ซึ่งในระหว่างนี้ทางทีมงานจะรายงานการ จัดทำ และติดต่อกับลูกค้าเป็นระยะๆ ดังนั้นเพื่อให้สะดวกแก่ทั้ง 2 ฝ่าย ลูกค้าที่เป็นบริษัท หรือองค์กรควรจัดหาเจ้าหน้าที่ของท่านเอาไว้ คอยติดต่อสื่อสารกับทีมงานของเรา เพื่อให้ทีมงานของเรามีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และไม่เสียเวลามากเกินไป เนื่องจากที่ผ่านมาเรามักจะพบปัญหาจากการติดต่อสื่อสารจากพนักงานของลูกค้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของลูกค้าบางคน ไม่ทราบเรื่องการจัดทำเว็บไซต์ หรือไม่ทราบรายละเอียดทำให้อาจจะไม่ได้รายงานถึงลูกค้าโดยตรงหรืออาจจะไม่สามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้จึงทำให้งานเกิดความล่าช้าจนเกินไปได้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน นับเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งเนื่องจาก ทางบริษัทจะให้ลูกค้าตรวจเช็คงานโดยละเอียดเพื่อทำการส่งมอบ ดังนั้นหากท่านต้องการให้แก้ไข เพิ่มเติม*ตรงส่วนใดนั้น ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที เพราะหากทำการส่งมอบงานแล้วทางบริษัทจะไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม*ส่วนใดให้ท่านโดยเด็ดขาด ยกเว้นแต่งานนั้นไม่เรียบร้อยและเกิดจากความผิดพลาดของทีมงานเองค่ะ

ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าตรวจงานและไม่มีข้อบกพร่อง ใดๆบริษัทจะทำการส่งมอบงานให้ลูกค้า พร้อมกับลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินงวดที่ 2(งวดสุดท้าย) จึงถือเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ

*เพิ่มเติมได้เฉพาะส่วนที่ตกลงกันไว้แต่แรก ไม่มีการเพิ่มจำนวนหน้า จำนวนโปรแกรม หรืออื่นๆตามที่ไม่ได้ตกลงกันในสัญญา หากลูกค้าต้องการจะเพิ่มต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ