dodeeidea.com
หากมีข้อสงสัยหรือต้องสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ สามารถส่งอีเมล์ข้อความหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
โทร.083-2959214,087-7998730
1. พูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการ
พูดคุยและให้คำปรึกษาในการออกแบบเว็บไซต์และเขียนโปรแกรมกับลูกค้า อธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆ และการทำงานของระบบจัดการ รวมทั้งรับฟังความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจะออกแบบเว็บไซต์ เพื่อที่ทางเราจะได้ออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากให้ได้มากที่สุด
2. รวบรวมความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะนำมาออกแบบเว็บไซต์
รวบรวมความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดทั้งในส่วนของ โทนสี,เมนูหัวข้อ,ระบบจัดการเว็บไซต์,การจัดวางเลย์เอาท์ของเว็บไซต์
3. ออกแบบหน้าเว็บเพจให้ลูกค้า
จะเป็นการออกแบบหน้าเว็บไซต์ตามที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าดูแบบของเว็บไซต์และปรับแก้ไขเพิ่มเติม ดูการจัดวางเลย์เอาท์ในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ โดยทางเราจะทำการออกแบบเว็บไซต์ให้ลูกค้าดูทีละหน้า เพื่อที่ลูกค้าจะได้หน้าตาเว็บไซต์และการจัดวางเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างคร่าวๆ
4. การเขียนระบบจัดการของเว็บไซต์
หลังจากที่ลูกค้าได้ดูแบบของเว็บไซต์ทั้งหมดแล้ว ทางเราก็จะทำการเขียนโค้ดโปรแกรมลงในเว็บไซต์และตกแต่งเว็บไซต์เพิ่มเติม ด้วย HTML,CSS,JQUERY,JAVA SCRIPT ตามที่ได้ตกลงกันไว้
5. ทดสอบระบบจัดการและส่งมอบงานให้ลูกค้า
หลังจากเขียนระบบจัดการของเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อย ทางเราจะนำเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบและเขียนโปรแกรมเสร็จขึ้นออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าทดสอบระบบจัดการที่ลูกค้าต้องการ และส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า